SALDA atbalsta centrs

Ja nepieciešams atbalsts tehniskos jautājumos par iekārtu uzstādīšanu, regulēšanu un lietošanu, ir iespēja vērsties tieši pie ražotāja: info@salda.lt vai pa tālruni +370 41 371 700