Cenas jaunā parauga uguns aizturošiem vārstiem

Cenu sadaļā ievietotas cenas jaunā parauga uguns aizturošajiem vārstiem. Skatīt sadaļas 12.1 un 12.2.